Poziv za upis u III. razred u šk.g. 2024./2025. – nastavak obrazovanja

Poziv za upis u III. razred u šk.g. 2024./2025. – nastavak obrazovanja

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA
I OBRTNIČKA ZANIMANJA   –  RIJEKA
J O Ž E     V L A H O V I Ć A   10
Klasa:602-03/24-01/05
Urbroj:2170-47-03-24-1
Rijeka, 11.06.2024.
      POZIV ZA UPIS U III. RAZRED U ŠK.G. 2024./2025.
           – nastavak obrazovanja –
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje. Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja poziva učenike za prijavu i vrši upis u III. razred za sljedeća zanimanja:
1) Automehaničar
2) Automehatroničar
3) Autolimar
4) CNC operater/operaterka
5) Instalater-monter
Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Iznimno, obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće škole.
Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja.
 Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do
                 5. srpnja 2024.
podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.
O zahtjevu učenika koji želi nastaviti obrazovanje škola će odlučiti rješenjem.


Skip to content