OBRAZOVANJE ODRASLIH

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA

I OBRTNIČKA ZANIMANJA – RIJEKA

 

NATJEČAJA ZA UPIS POLAZNIKA

OBRAZOVANJA ODRASLIH U ŠK.G.2023./2024.

 

 1. Programi trogodišnjeg obrazovanja za stjecanje stručne spreme i prekvalifikacije

područje rada: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – za zanimanja:

 • automehaničar/ka,
 • autolimar/ica,
 • instalater/ka grijanja i klimatizacije,
 • vodoinstalater/ka,
 • plinoinstalater/ka,
 • alatničar/ka,
 • strojobravar/ica,
 • tokar/ica,
 • zlatar/ica
 • limar/ica,
 • bravar/ica
 • puškar/ica
 1. Program četverogodišnjeg obrazovanja za stjecanja srednje stručne spreme

područje rada: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – za zanimanje

 • STROJARSKO–TEHNOLOŠKI TEHNIČAR/KA
 1. Programi usavršavanja, nakon završene srednje stručne spreme

područje rada strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 • vodo i plinoinstalater/ka – specijalist/ica
 • sva zanimanja kao pod rednim brojem 1 uz dodatak – s p e c i j a l i s t /i c a za to zanimanje
 • usavršavanje za poslove PROGRAMERA CNC ALATNIH STROJEVA
 1. Programi osposobljavanja za poslove:
 • zavarivača/ice TIG postupkom
 • zavarivača/ice MIG/MAG postupkom
 • operatera/ke CNC tokarilicom i CNC glodalicom

 

 

Uz prijavu kandidati prilažu:

 • sve svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
 • rodni list
 • domovnica
 • dvije slike

 

Prijave se obavljaju u Školi tijekom mjeseca rujna 2023. godine.

Početak nastave je 02. listopada 2023. godine.

Informacije možete dobiti na tel. 688 575; 343-132 ili na mrežnim stranicama Školehttps://www.strojarska-skola-rijeka.hr/.

 

 

 

Kamo nakon završetka školovanja?

 

Srednju stručnu spremu, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, usavršavanje ili osposobljavanje kandidati u obrazovanju odraslih stječu polaganjem ispita tijekom izvođenja programa te nakon položenog završnog i/ili pomoćničkog ispita.

 

NASTAVAK OBRAZOVANJA – upis u četverogodišnje zanimanje

 

 

1. UGOVOR I ODLUKA O RAZLIKOVNIM ISPITIMA
Nakon upisa polaznici dobivaju svoj primjer Ugovora i Odluke o razlikovnim ispitima. U ugovoru su navedeni svi uvjeti pohađanja obrazovanja odraslih. U Odluci je popis ispita koje polaznik treba položiti.

 

2. PRAKTIČNA NASTAVA
Praktična nastava je obavezan dio obrazovanja u zanimanjima koje nudimo. Polaznici sami pronalaze obrtnika ili tvrtku kod kojeg će vršiti praksu (ukoliko imaju problem s pronalaskom, mogu se konzultirati s voditeljicom obrazovanja). Polaznici potpisuju ugovor o naukovanju s obrtnikom ili tvrtkom. Obrtnik im potpisuje i pečatira ugovore i zatim ga polaznici donose u školu na potpis ravnatelju. Nakon toga voditeljica im daje po jedan primjerak za njih i jedan za obrtnika/tvrtku, a jedan ostaje u školi.

 

3. ORGANIZACIJA NASTAVE
Dopisno-konzultativna nastava izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama. Skupne konzultacije se izvode u minimalnom trajanju od 10% ukupnog broja nastavnih sati, predviđenih za pojedini predmet, propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu. Individualne konzultacije se izvode dopisnim putem (mogu se provoditi elektroničkom poštom, telefonom, telefaksom, na forumima i ostalim načinima ovisno o potrebama i mogućnostima polaznika) i dolaskom u školu.

Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vježbama odnosno praktičnoj nastavi. Programi praktične nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o čemu će evidenciju i kontrolu nazočnosti provoditi voditeljica obrazovanja.

Nastava općeobrazovnih i teorijskog dijela stručnih sadržaja održavat će se u prostorima Strojarske škole i to isključivo u unaprijed određenim terminima.

 

4. PRAKTIČNA NASTAVA
Praktični dio izrade polaznik obavlja u obrtničkoj radionici u kojoj je obavljao praktičnu nastavu. Praktična nastava se obavlja u broju sati koji je predviđen nastavnim planom i programom u licenciranoj radionici ili u tvrtci.

 

5. ISPITI
Rokovi ispita su navedeni u rasporedu.
Prilikom svakog ispita najprije trebaju doći voditeljici po prijavnicu najkasnije 2 dana prije ispita ili prema dogovoru, koju nose na ispit i predaju je profesoru.

 

6. ZAVRŠNI ISPITI
Završni ispiti održavaju se tri puta godišnje.
Polaznici pristupaju završnom radu po završetku zadnjeg razreda, u jesenskom, zimskom ili ljetnom roku ako imaju sve uvjete za prijavu. Izrada se sastoji od uratka koji je:
– praktični rad s elaboratom
Završni rad predstavlja polaznikovu samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Završni rad se sastoji od izrade i obrane, a njima polaznik pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja, samostalnost u radu i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.

 

ZAVRŠNE UPUTE ZA POLAZNIKE OBRAZOVANJA ODRASLIH
Predavanja su organizirana od početka listopada do kraja travnja, u dva ciklusa odnosno prema rasporedu. Polaznici na predavanjima (po rasporedu) uspostavljaju kontakte s profesorima, koji im daju upute kako i kada položiti ispite. Ukoliko su propustili koje predavanje, trebaju se obratiti voditeljici, koja će im dogovoriti susret s profesorom.
Svi rasporedi objavljeni su na stranici škole.
Za one polaznike koji se prekvalificiraju ili su 1. razred pa moraju položiti zaštitu na radu.
NAJVAŽNIJI JE ANGAŽMAN POLAZNIKA UZ VLASTITI PLAN POLAGANJA ISPITA TIJEKOM GODINE DANA (za razliku od redovnog školovanja, u obrazovanju odraslih nitko polaznika neće zvati za opravdanje zašto ne dolazi, ali on sam ne smije izgubiti korak sa slijedom predavanja i ispita)
Uputno je održavati stalan kontakt s voditeljicom, povremeno se javiti i zajednički isplanirati izlaske na ispite. Kontakti voditeljice obrazovanja odraslih su: anipesut@gmail.com.

 

CIJENA

S obzirom da polaznici dolaze s različitim završenim programima, svaka je razlika specifična, pa tako i cijena.
Upisnina od 120 eura plaća se po upisu. Cijena za pojedinačna zanimanja se utvrđuje Odlukom o razlikovnim ispitima te se tada daje informacija zainteresiranom polazniku. Završni se ispit plaća 120 eura.

 

UPLATE:
– upisnina se, kao i školarina, plaća na žiro račun Škole prema podacima na uplatnici; Školarina se plaća u najviše 8 rata prema dospijeću i završni ispit (najkasnije tjedan dana prije ispita)

 

UPISNA DOKUMENTACIJA
– upisnica
– dvije fotografije (veličine kao za osobnu iskaznicu) za indeks
– svjedodžbe stečene prethodnim obrazovanjem
– domovnica i rodni list (može u preslici)
– POTVRDA LIJEČNIKA MEDICINE RADA DA JE POLAZNIK ZDRAVSTVENO SPOSOBAN ZA ZANIMANJE KOJE UPISUJE (trošak liječničkog pregleda polaznik snosi sam, NE kod liječnika opće medicine, već kod bilo kojeg liječnika MEDICINE RADA); tražiti potvrdu ZA ŠKOLOVANJE (jeftinija od one za zaposlenje, a nama treba upravo ova za školovanje)
– UGOVOR O NAUKOVANJU SE DONOSI U 4 PRIMJERKA (već pri samom upisu polaznik mora sklopiti ugovor o naukovanju s nekim obrtnikom kod kojeg će obavljati praksu; o tome će izvijestiti voditeljicu obrazovanja odraslih).

Skip to content