POPIS LEKTIRE

 • lirska pjesma po izboru
  Dvije basne po izboru
  Orwell, Životinjska farma
  Homer, Ilijada i Odiseja
  Boccaccio, Decameron (novela po izboru)
  W. Shakespeare, Romeo i Julija / Ukroćena goropadnica
  Držić, Dundo Maroje / Novela od Stanca
  Jelačić Bužimski, Balkanska mafija

 • Moliere, Škrtac
  Hugo, Zvonar crkve Notre Dame (film)
  Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića
  Dickens, Oliver Twist (film)
  Dostojevski, Zločin i kazna (film)
  Šenoa, Prijan Lovro / Prosjak Luka
  Kovačić, U registraturi (TV serija)
  Novak, Posljednji Stipančići / Iz velegradskog podzemlja

 • Henrik Ibsen, Nora
  Dinko Šimunović, Duga
  Janko Leskovar, Misao na vječnost
  Kafka, Preobrazba
  Camus, Stranac
  Krleža, Gospoda Glembajevi / Baraka Pet Be
  Hemingway, Starac i more
  Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

 • Georege Orwell, Životinjska farma
  Homer, Odiseja
  Boccaccio, Dekameron
  Victor Hugo, Zvonar crkve Notre Dame
  Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

 • August Šenoa, Kameni svatovi
  Charles Dickens, Oliver Twist
  Vjenceslav Novak, Iz velegradskog podzemlja
  Dinko Šimunović, Duga
  Ernest Hemingway, Starac i more
  Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi
  Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

Skip to content