VIJEĆE RODITELJA

POPIS RODITELJA ZA VIJEĆE RODITELJA  za šk. god.2021./22.g.

 

r. 1.2 Ljiljana Ružić

 

r. 1.3 Astrid Ristl

 

r. 1.4 Leeo Šop-Ladić

 

r. 2.2 Zoran Mudrić

 

r. 2.3 Luana Blagović

 

r. 2.4 Suzana Brnčić

 

r. 3.2 Jelena Sporiš

 

r. 3.4 Zoran Bilić

Skip to content