Vještine 3D skeniranja/oblici stvarnosti

Svrha projekta je podići kvalitetu nastave stručnih predmeta na razini škole kroz educiranje nastavnika i stručnih suradnika, te kroz poticanje razvoja znanja, sposobnosti i vještina u učenika. Izvannastavna aktivnost 3D skeniranja će unaprijediti aktivnosti 3D printanja, te će doprinijeti i razvoju redovne nastave kroz edukaciju nastavnika stručnih predmeta primarno u zanimanju CNC operater, ali i u zanimanjima automehatroničar i automehaničar. Projekt 3D skeniranja oslanja se na aktivnostima: 1. upoznavanje osnova 3D digitalizacije/kopiranja objekata iz realnog svijeta; 2. pripreme objekata za 3D skeniranje s obzirom na karakteristike pojedinog modela; 3. skeniranje objekata i 4. obrada digitaliziranog objekta u za to predviđenom računalnom softwareu; 5. 3D ispis modela;

 

Ciljevi koje želimo ostvariti tijekom projekta su:

 

  • educirati učenike i nastavnike u području hobijskog i industrijskog 3D skeniranja, mjeriteljstva i kontrole kvalitete
  • kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja u proizvodnji na području automobilske industrije
  • razini škole osigurati bolju potporu učenju i prihvaćanju suvremenih tehnoloških rješenja u zanimanjima u kojima se našu učenici obrazuju
  • koristiti izvannastavne aktivnosti kao potporu redovnoj nastavi
  • motivirati nastavnike za uključivanje noviteta u nastavne procese kako bi pospješili i metodologiju učenja temeljenog na radu
  • jačati osobni razvoj i sposobnosti brze prilagodbe vještina potrebnih na tržištu rada čime se povećava i zapošljivost
Skip to content