ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA

Za sigurno i poticajno okruženje u školama

PROJEKT
“Za sigurno i poticajno okruženje u školama”
Odlukom nastavničkog vijeća u veljači 2004. godine naša se škola uključila u UNICEF – ov projekt “Za sigurno i poticajno okruženje u školama”, koji je široj javnosti poznat pod marketinškim imenom “STOP nasilju među djecom”.

Opći ciljevi projekta:
1.  stvaranje zaštićujućeg okruženja u školi
2.  bolja zaštita djece od zlostavljajućeg ponašanja
3.  veće zadovoljstvo učenika školom i okruženjem

Specifični ciljevi projekta:
1.  povećanje razine osviještenosti o problemu kod djece, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice
2.  povećati razinu znanja o mehanizmima djelovanja u školi
3.  Potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih, djece, roditelja i čimbenika u društvenoj sredini
4. stvoriti sustav podrške i zaštite žrtvama i “zlostavljačima”
5.  uključiti djecu, zaposlene, roditelje, stručnjake i lokalnu zajednicu u proces promjena
6.  osigurati trajnost i održivost projekta
7.  evaluirati projekt s pozicija učenika i koristi za djecu

REZULTAT:
ŠKOLSKA PRAVILA

1. Neću tolerirati međusobno zlostavljanje
2. Neću biti pasivni promatrač tuđe patnje
3. Poštivat ću tuđe vlasništvo i neću uzimati i uništavati tuđe stvari
4. Neću izrugivati tuđe mišljenje i postupke, biti bahat i neprijateljski raspoložen
5. Neću vrijeđati i davati ružne nadimke
6. Nikoga neću izolirati niti ignorirati
7. Odgovoran sam za svoje postupke

Skip to content